เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมโทรบ็อกซ์ จำกัด
เป็นบริษัท ในเครือบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
ให้บริการคลังสินค้า ห้องเก็บของขนาดเล็ก
เพื่อรับฝากและจัดเก็บสินค้าทั่วไปกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์มาตรฐานระดับโลกด้วยนวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

  • เพื่อพัฒนาคลังสินค้าและการขนส่งให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • การดำนินการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงและการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ มุ่งเน้น Net Zero carbon
  • นำแนวคิด ESG มาใช้กับการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์และพอร์ตการลงทุนในอนาคต
  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนวัตกรรมของพนักงานในการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองลูกค้า
  • รักษาเสถียรภาพทางการเงินและเพิ่มผลกําไรให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

METROBOX

BUSINESS UNITS

ZERO CARBON

การจัดการคลังสินค้า

" บริการคลังสินค้าระดับมาตรฐานสากลสำหรับคุณ "